ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภค ถนน คสล จำนวน 21 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-biding)

วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 16:08

   ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภค ถนน คสล จำนวน 21  โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-biding)

    ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลราคากลางดังกล่าว   มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ