ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการขุกลอกห้วยแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-biding)

วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565 11:39

   ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564โครงการขุกลอกห้วยแดง

 ด้วยงบประมาณ 558,900.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดราคากลาง เป็นเงินที้งสิ้น 593,700.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

    ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลราคากลางดังกล่าว   มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ