ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชน เศรษฐกิจพัฒา และชุมชนเทพมงคลเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 27 มกราคม 2566 11:03

ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชน เศรษฐกิจพัฒา และชุมชนเทพมงคลเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา 1,636,371.82 บาท ชุมชนเทพมงคลเหนือ 3,908,294.72 บาท

ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ