สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

เลือกคนดีเข้าสภา เพื่อมาพัฒนาบ้านเฮา

เลือกคนดีเข้าสภา เพื่อมาพัฒนาบ้านเฮา

[ 16-02-2564 ] Hits:11

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เปิดรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รรยากาศวันแรก..การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ 

[ 08-02-2564 ] Hits:18

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และ พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร้านค้าและสถานประกอบการ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่ออกไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

[ 15-01-2564 ] Hits:9

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

[ 25-12-2563 ] Hits:12

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ