ภาคีเครือข่าย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/การรายงาน

การประชุมประชาคมชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2561 - 2565)

    วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา   นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ณ...

[ 17-11-2563 ] Hits:9

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีใน "โครงการ November Series 2020"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้งานดิจิทัลไทย (DUGA) เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีใน "โครงการ November Series 2020" ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit, eLogistics Summit, Robotics Summit และ Privacy&Security Summit ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์...

[ 10-11-2563 ] Hits:2

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

[ 03-11-2563 ] Hits:14

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

30°C

อำนาจเจริญ

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 9.66 km/h

 • 25 Dec 2018

  Partly Cloudy 31°C 20°C

 • 26 Dec 2018

  Partly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ