ภาคีเครือข่าย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/การรายงาน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

       เวลา 19.00 น. วันที่ 28 ก.ค.63 นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองอำนาจเริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

[ 29-07-2563 ] Hits:8

การประชุมประชาคมชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

       นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2563) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563...

[ 29-07-2563 ] Hits:7

พีธีมอบบ้านโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ

       ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ คณกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ร่วมงานพีธีมอบบ้านโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม...

[ 29-07-2563 ] Hits:5

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

30°C

อำนาจเจริญ

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 9.66 km/h

 • 25 Dec 2018

  Partly Cloudy 31°C 20°C

 • 26 Dec 2018

  Partly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ