เข้ารับมอบ เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564 13:46

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ เข้ารับมอบ เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติโดยส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

     กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายดังกล่าว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศให้กับบุคคลผู้ได้รับมอบ ณ ห้องพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอันสูงยิ่ง

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ