พิธีสมโภชบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565 09:58

จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

พิธีสมโภชบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมใจกันร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา 06.30น. พิธีทำบุญตักบาตร โดยมีผู้ราชการจัดหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ต่อมา เวลา 09.19น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี และ การรำถวายศาลหลักเมือง จากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ (สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

การจัดตั้งสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่มีมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นหลักชัยให้แก่บ้านเมือง ด้วยเหตุนี้ จังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2538 โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีพื้นที่กว่า 34 ไร่ 13 ตารางวา และได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนเพื่อดำเนินการจัดสร้างศาลหลักเมือง ซึ่งในครั้งนั้นได้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ออกแบบศาลหลักเมือง ให้มีรูปลักษณ์แบบจตุรมุขยอดปรางค์ ขนาดกว้าง 27.70 เมตร ยาว 27.70 เมตร และสูง 28.20. เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัด เทศบาล ประชาชน และการจัดหารายได้ในด้านอื่นๆ เสาหลักเมืองที่ใช้เป็นหลักเมือง เป็นไม้มงคลชื่อ "ไม้ราชพฤกษ์ ซึ่งได้มาจาก สวนตะโกทอง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดพิธีพลีต้นไม้ตามประเพณีโบราณ และขอให้กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ออกแบบเป็นรูปทรงกลม ยอดเสาหลักเมืองเป็นทรงแก้วเก้าขั้น รูปแบบคล้ายกับเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2538 โดยศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2544 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวอำนาจเจริญเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่ที่สร้างศาลหลักเมืองอำนาจเจริญเสร็จสิ้นก็เป็นที่เคารพสักการบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเรื่อยมา

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญบวงสรวงศาลหลักเมืองนดีให้บริการ ด้วยความห่วงใยจาก นายกโต้ง ณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ