ต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

วันจันทร์, 03 ตุลาคม 2565 20:28

วัน จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565

นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกลุพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ร่วมต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารในวันนี้ จำนวน 4 ท่าน

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น จากเทศบาลตำบลกุดชุม จังหวัดยโสธร

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น จากเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

- หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นักบริหารงานคลัง ระดับต้น จากเทศบาลนครอุบลราชธานี

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานคลัง ระดับต้น จากเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญยินดีต้อนรับหัวหน้าฝ่ายทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

{gallery03-10-2022{/gallery}

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ