นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ชุมชนยางพัฒนาบริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2566 10:13

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

ท่านนายกฯโต้ง ณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ มีภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดประชุมแผนพัฒนาขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและกองสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยมงคล ชั้น 3 2. เวลา 10.00 น. เป็นประธานองค์กรจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ 3. เวลา 14.00 น. ได้เข้าประชุม"โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 และเพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ