รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567 10:39

ตามที่กิจการสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แจกรรมของงานกิจการสภาและเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล งานกิจการสภาฯ จึงขอ ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์ลงในเวปไซต์เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

๑. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ในพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ