รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2565 14:53

ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ได้ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) นั้น 

กรมส่งเสริมการป้องครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอให้ อปท. ทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ