ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี” หรือ "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

 15 มกราคม 2564  นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และ พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร้านค้าและสถานประกอบการ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่ออกไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

1กำหนดการออกให้บริการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์1 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ 2 เทศบาลฯลงพื้นที่ล้างทำความสะอาด ตลาดเทศบาล2 ล้างทำความสะอาด อาคารเรียน หอประชุมและโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลเมืองพุทธอุทยาน

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

  จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563

ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

       การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมชัยมงคล ชั้น 3 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

 ประกาศด่วนที่สุด

  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วม กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

ดำเนินงานจัดการประกวด นางสาวอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

  ขอเชิญชวน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00. - 17.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ