สภาเทศบาล

นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร

ประธานสภาเทศบาล

นายมงคล มหาโยธี

รองประธานสภาเทศบาล

นางวิมนต์วรรณ์ ไชยแสงวรเดช

เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมพร คุณมี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายเสงี่ยม หนูทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสุระพงษ์ นาคสุด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสำเนียง มีทองแสน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายทองสุข ผกาพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายอดิศร อภัยพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญมา บุญประสพ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายวินัย ทองศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายจันทา บันโท

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประหยัด ยะคำแจ้

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประมูลทรัพย์ จันทะสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางวิมนต์วรรณ์ ไชยแสงวรเดช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายประยุทธ์ กาญจนภัณห์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

ร.ต.อ.องอาจ ชวนวิวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายคำพันธ์ ทองทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายยุทธนา สุวรรณมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายมงคล มหาโยธี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ