กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศรัณย์พร หงศาลา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/หัวหน้าฝ่ายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

/เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

นางอรทัย ก้อนทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ศูนย์1

นางสาวนิตยา นาโสก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ศูนย์2

นางปรียานุช จันทิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ศูนย์3

/พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางนวลจันทร์ ยิ่งยืน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา บุรวัฒน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ