กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่าย

นางเพลินพิศ มุลทมาตย์

หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


พนักงานเทศบาล

นางสาวนิตยา นาโสก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปรียานุช จันทิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางอรทัย ก้อนทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนวลจันทร์ ยิ่งยืน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา บุรวัฒน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาววาสนา ชาคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ชำนาญงาน

นายสันติ ชินจักร์

สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา เจริญตา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายพัฒนกร บุญหาญ

ช่วยงานสัตวแพทย์

นางสาวจิตติมา แก้วกนก

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวชุรีกร ลวนานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวลำพูน พิลาวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ