<!— Header —->

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

<!— Rows 1 —->

นางสาวศรัณย์พร หงศาลา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

<!— Header —->

/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

<!— Rows 2 —->

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

<!— Rows 3 —->

นางสาวนิตยา นาโสก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปรียานุช จันทิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

<!— Rows 4 —->

นางอรทัย ก้อนทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนวลจันทร์ ยิ่งยืน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา บุรวัฒน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

<!— Rows 5 —->

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

<!— Rows 6 —->

นางสาวนิตยา นาโสก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปรียานุช จันทิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

<!— Rows 7 —->

นางอรทัย ก้อนทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนวลจันทร์ ยิ่งยืน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา บุรวัฒน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

<

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ