กองสวัสดิการสังคม

นางวีนัส ประสุนิงค์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


หัวหน้าฝ่าย

นางไอรินลดา สมชม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวสาวิตรี เพ็ชรินทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาว

หัวหน้าฝ่าย


พนักงานเทศบาล

นายสาวนิศาภัทร ธรรมสาร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพีระศักดิ์ วุฒิเสลา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวถาวรีย์ พันธุ์วรรณ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอุดม จันทะโชติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวปัทมา คงไชย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

พนักงานขับรถ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ