ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกนกวลี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 15:34

     ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกวดราคาจ้างก่อส้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกนกวลี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก( 

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกนกวลี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ