ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ชุมชนชัยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 14:40

         ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ชุมชนชัยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,651709.94 บาท 

ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ มีประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ชุมชนชัยมงคล มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ