ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างโครงระบบรวบรวมและบำบัดนำ้เสียชุมชน ชุมชนดอนแดงพัฒนา เฟส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2566 15:03

ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงระบบรวบรวมและบำบัดนำ้เสียชุมชน ชุมชนดอนแดงพัฒนา เฟส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๐๐๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ