ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านมันคง ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคาร, 05 กันยายน 2566 11:38

ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีประสงค์จะดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านมันคง ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ ทราบโดยทั่วกัน

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ