ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

วันพฤหัสบดี, 01 เมษายน 2564 14:36

         ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะ ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

    ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ