แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2565)

วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 16:24

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2565) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ