Hot News :

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ แก้ ไข ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2565 09:52

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ แก้ ไข ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ